Az Egyesületről

Háromszék a kúriák és kastélyok földje – Székelyföld sajátos társadalmi fejlődésének köszönhetően Háromszéken épült a legtöbb kúria és kastély, a térségben összesen 165 ilyen ingatlant tartanak nyilván. Ezek tulajdonosait és kezelőit lehetőleg mind az egyesületbe szeretnénk tömöríteni, így szakmai tapasztalataikkal is egyesületünket gazdagítani. Rendszeresen szervezünk szakmai konferenciákat, ahol a tulajdonosok és kezelők találkozhatnak a Műemlékvédelmi Hivatal szakembereivel, művészettörténészekkel, restaurátorokkal. Nagyon jó viszonyban vagyunk az anyaországi szakemberekkel, akik szívesen részt vesznek az ilyen jellegű rendezvényeinken. Előadóink, munkatársaink Vargha Mihály Székely Nemzeti Múzeum igazgatója és Várallyay Réka művészettörténészek, akik a kúria mozgalom elkötelezett hívei.

Egyesületünk elsődleges feladata minél több kastélynak és kúriának visszaállítani régi szépségét és ezeket minél szélesebb körben feltárni, elérhetővé tenni, ezek feltérképezése, fotódokumentáció készítése, állapot felmérése és dokumentálása. Turisztikai látványosságként látogathatóvá tesszük nem csak a valóságban, hanem online felületen is.

Háromszék 165 kisnemesi udvarház és a kisebb méretű kastélya, a 17. és 19. század között épült, a reneszánsz, barokk, neoklasszicizmus stílusjegyeket a népi építészet sajátosságaival ötvözve nyerte el egyedi formáját. A 20. század nehéz időszakai azonban megviselték ezeket az építészeti kincseket, sok kúria elpusztult, az államosítást követően a nagyobb kúriákba termelőszövetkezetek, tanintézmények, közigazgatási, szociális és egészségügyi intézmények költöztek. A rendszerváltást követően pedig a tulajdonviszonyok tisztázásának elhúzódása és az anyagiak hiánya miatt sok épület gazdátlanul maradt. Háromszék ma is felbecsülhetetlen értékű épített örökséget őriz, számos településen vannak igényesen felújított kúriák és kastélyok vagy éppen restaurálásra szoruló nemesi udvarházak. A kúriák és kastélyok felújítása nem új keletű mozgalom, az idén viszont a tulajdonosok egyesületbe tömörültek és közösen, együttes erővel dolgoznak a kitűzött célok elérésén. Az egyesület bejegyzése nagy segítséget nyújt a pénzügyi források felkutatásában és lehívásában.

Egyesületünk tagjai mind műemlék épület tulajdonosok, vagy ezek kezelői, hosszú évi tapasztalatokkal rendelkeznek az ilyen jellegű épületek felújításában és a kúriák és kastélyok turisztikai hasznosításában. Több kúriát és kastélyt felújítottak és turisztikailag használt (zabolai Mikes, uzoni Béldi-Mikes, miklósvári és köröspataki Kálnoky, Benke). A felújításban tapasztalattal rendelkező tulajdonosok az egyesület tagjai és gyakorlati tudásukat is beviszik az egyesület keretei közé. Ezt a már elindított vonalat szeretnénk tovább vinni és épített örökségünk eme gyöngyszemeit újra felvirágoztatni és az utókornak tovább adni. Az épületek felújítása, restaurálása erősíti a térség nemzeti öntudatát és megmutatja a látogatók, érdeklődők, de a településen csak átutazók számára is, kultúránk szépségét, nemzeti hovatartozásunkat, hisz ezek mind egyediek és csak a mi térségünkre jellemzőek.

A turizmus fellendülésével nagyok sok személy haszonélvezője lehet ennek a mozgalomnak. Minél több személynek szeretnénk megmutatni, az épület tulajdonosaival együtt, akik egymás között is szakmai tapasztalatokat tudnak cserélni, a kúriák és kastélyok szépségét és ezek csodálatos, sajátságos világát.


Weboldalunk: www.Kuriak.ro

A 165 kúriát és kastély szeretnénk egy „csokorba” gyűjteni és egy interaktív weboldalon bemutatni. Az épületeket birtokokat fényképekkel és leírással mutatjuk be az érdeklődőknek.  A weboldal egy hiánypótló cikk lenne a palettán, hisz még nem készült ilyen, ahol az összes háromszéki kúria és kastély be lenne mutatva és több fényképpel dokumentálva, feltüntetjük a turisztikai jellemzőket. Egy sétára hívjuk a weboldalon regisztrált személyeket, ahol a saját útvonalát lementve bejárhatja kedvenc kastélyát, kúriáját, vagy esetleg ily módon több településre is eljuthat. Csiszár FürdőCélunk a weboldal interaktívvá tétele. Kezdetben hivatásos fotó céggel készítünk fotókat a weboldalra, hogy ily módon felébresszük a potenciális látogató kíváncsiságát és valóságos látogatásra ösztönözzük. Majd a látogató is feltöltheti az általa készített megfelelő minőségű fotóit és kommentet és beszámolót is írhat a weboldalra élményeiről.