Kézdiszék Szentkatolna Sinkovits-kúria

Sinkovits-kúria

Kézdiszék Szentkatolna CĂTĂLINA, 370., Jud Covasna

Az épület kora, építési ideje:

A kúria területét a zabolai Basa család a Cseh családtól szerezte meg a 16. században, Rákóczi György fejedelemsége alatt.
Basa Tamás kőépületet emelt rá 1640-ben, ami a mai kúria magját képezi.. A 17. század végén Basa Ilona és férje Kún István tulajdonába került, majd a 19. század második felében előbb a gróf Klebersberg család, majd tőlük dr. Sinkovits Ignác katonaorvos vásárolta meg. A fiúk, Sinkovits Ottó a 19. század végén – a 20. század elején korszerűsítette az épületet, és a faluban mintagazdaságot hozott létre.

Az épület rövid leírása, jellegzetességei:

Az épület téglalap alaprajzú, a főhomlokzaton tornáccal, a hátsó homlokzaton kiugró sarokrizalitokkal, és közöttük üvegezett folyosóval kiegészített épület 17. századi eredetére a tornác szegmensíves oromzatán elhelyezett kőtábla szövege is utal.
Az épület felújítási munkálatai során előkerült vakolatrétegek szerint a 18. század első felében az udvarház külseje sárga volt, a sarkokon bekarcolt, festett díszítéssel.
A kúria jelentősebb átalakítására , az 1880-as években került sor. Ekkor történt a homlokzati tornác beüvegezése, valamint a hátsó homlokzathoz toldalék került, melyet téglából építettek a kőépület mellé.

A 19. századvég historizáló szellemében az ablakok vakolatkeretezést kaptak. A főhomlokzaton a félköríves és a háromszögű oromzatos ablakkeretek váltogatják egymást. Hatalmas dísztermének mennyezete neoreneszánsz díszítésű.

Látogathatóság: nagyobb csoportok esetén előzetes jelentkezés alapján

Szolgáltatások: szálláslehetőség, étkezési lehetőség, rendezvényterem, lovagoltatás - lehet igényelni a közeli Négyháznál - Aranypatkó Vendéglő és Sacramento Lovas Klub
www.facebook.com/aranypatkozabola

www.facebook.com/sacramento.lovasklub


Elérhetőség:
Tel.:
Cseh Ferencz 0744 590 321
Cseh Réka 0740 183 089
Cseh Erna 0756 422 145

E-mail: cseh.rekaa@gmail.com