Sepsiszék Bodola Mikes-kastély

Mikes-kastély

Sepsiszék Bodola 507030 BUDILA, 592., Jud. Covasna

A bodolai jószág 1476-ban került a Béldi-család tulajdonába, akik az államosításig a legjelentősebb birtokosok lettek a településen. Béldy (III.) Pál (1622-1679) bukása után adta az uradalom egy részét I. Apafi Mihály Mikes (I.) Kelemennek, a ma is látható Mikes-építkezések azonban a 19. század végén gr. Mikes (V.) Zsigmond megrendelésére készültek. A gróf első, uzoni gr. Béldi Zsófiával (1874-1930) kötött házassága által került Bodolára, valószínűleg ezután építtette kastélyát.

A 19. század végén épült egyszerű kastély földszintes épület, főhomlokzatát három rizalit tagolja. A középrizalit az épület szimmetriatengelyén helyezkedik el, néhány lépcső vezet fel a háromtengelyes épületrész közepén található főbejárathoz. A sarokrizalitok kéttengelyesek, az egyenes záródású ablakpárokat félköríves vakolatdíszek keretelik. Mindhárom rizalitot háromszögű oromzat zárja le. Az egykori park felőli homlokzaton néhány omladozó kőlépcső visz fel az épület tengelyéből kiugró, fábol ácsolt teraszra. A fénykorában hangulatos kis terasz elemei korhadoznak, ablakai hiányoznak, ahogy az épület hátsó homlokzatán mindenhol.

A kastély első és utolsó tulajdonosa Mikes (V.) Zsigmond volt, tőle államosították. A kommunizmusban előbb leány-javítóintézet, majd 1964-től mezőgazdasági líceum működött benne 1982-ig, amikoris egy magáncég disznófarmot hozott létre itt. A helybéliek elmondása szerint a disznók szétrágták a falak nagyobb részét, a padló elrohadt, a nyílászárók elpusztultak. A kastély azóta siralmas állapotban van, hiányoznak a cserepei, korhad benne a fa. Az épületet a Mikes-leszármazottak visszaigényelték.


Kapcsolat

Cím:
507030 BUDILA, 592., Jud. Covasna


Hasonló célpontok: Sepsiszék