Sepsiszék Bikfalva Kóréh-Dénes-kúria

Kóréh-Dénes-kúria

Sepsiszék Bikfalva Bicfalău 156, Jud. Covasna

A kúria datálását illetően Kónya Ádám 1975-ben megjelent cikkében említi, hogy a nagykapu két oldalán az 1838-as évszám látható. Ma már azonban csak a XIX. század első felére utaló vakolatdíszeket láthatjuk a kapulábakon.

Gönczi Ferenc 1931-ben készült fotója szerint a telekre vezető kiskapu egykor barokkos stílusú oromzatot viselt. A kúria kőből és téglából épült, szabályos tömegét a főhomlokzat közepén háromkaréjos oromzattal fedett, boltíves, előreugró tornác tagolja. Az épület felezővonalán kiemelkedő széles, vakolt téglapárkány felett kontyolt, cseréppel fedett tetőzet magasodik, oromfalán két kis szellőzőnyílással. Az épület arányait, tetőzetének megoldását tekintve a közeli barcasági szász házakkal rokonítható. A kapuoszlop szalagmotívummal tagolt, kannelúrázott, stilizált virágban végződő ornamentikájú, ami a XVIII. század második felére jellemző copf stílus késői hatását mutatja. Az épület nyílászárói valószínűleg a XIX. század végén vagy a XX. század elején készültek. Az ablakfülkék szegmensívesek, a hatosztatú ablakkereteket kívül zsalugáterek borítják. Az alaprajza szabályos, egytraktusos, háromosztatú. A helyiségeket gerendás mennyezet fedi, azonban nincs olyan, amin felirat található. Az épülethez egy melléképületet toldottak, az udvaron pedig egy egykori kőből épült magtár romjai találhatóak.
Az ablakok körül tulipánokkal és életfamotívumokkal díszített keretezés van. Az oromzati évszám virágokkal díszített bemélyedést fog közre, melynek második vakolatrétegén vékonyan bekarcolt felirat található. A nehezen olvasható mondat a következő:

Isten segedelme volt velem anno die Koreh István. Innen tudjuk, hogy az épület tulajdonosa a 18. században a Koréh család volt.

Az épület mai alakját 1830-ban, egy nagymérvű átalakítás során nyerte. Ekkor a hátsó falhoz alápincézett kamrát toldottak, megnövelték a régi ablakokat, új ablakokat és ajtókat vágtak, befalazták a falfülkéket, lemeszelték a díszítőfestést és a korábbi tornác helyére a mai hárompilléres, barokkos jellegű tornácot emelték.

1925-ig Kovács, előtte a bikafalvi előnevet viselő Pál család tulajdonában volt, ma Ruzsa Magdolna magántulajdona.


Kapcsolat

Cím:
Bicfalău 156, Jud. Covasna


Hasonló célpontok: Sepsiszék