Sepsiszék Uzon Béldi-Mikes-kastély

Béldi-Mikes-kastély

Sepsiszék Uzon 527130 Ozun, 99., Jud Covasna

Az épület kora, építési ideje, rövid leírása, jellegzetességei:

A főépület törzsrészét uzoni Béldi Kelemen építtette 1630-ban. Nagyobb bővítéseket zabolai gróf Mikes Antal végeztetett az 1740-es években, amikor elkészült a Háromszékre jellegzetes tornác, az 5 szintes magtár. Ekkor kapta meg az épületegyüttes a jellegzetes barokk-neoreneszánsz formáját. További bővítések 1830-as években. A „félfedelű” repülőhangár és lovarda 1890-ben készült.
Ehhez a házhoz fűződik uzoni Béldi Pál összeesküvése 1676-1684 között, aminek bizonyítékául hamisított lengyel ezüst pénzérméket találtak az újabbi ásatások során.

Az uzoni birtok már a XV. században a Béldiek tulajdona volt, ebben a században udvarházat építtettek rá. A kastély államosítás előtti utolsó tulajdonosa gr. Mikes Kelemenné Béldi Emma volt. 1949 után az épületet az állami gazdaság, majd különböző vállalatok használták. A kastélyt a család visszaigényelte, és 2004-ben vissza is kapta.

Látogathatóság:
Naponta, előzetes egyeztetés alapján a fenti telefonszámok valamelyikén.

Funkciója:
Bed and Breakfast, rendezvények, Fejedelemség képkiállitás, magánlakás

Szolgáltatások:
Bed and Breakfast max. 8 személynek, rendezvények, Fejedelemség képkiállítás, lovarda.
____

https://patrimoniu.ro/

RESTAURAREA CASTELULUI BÉLDI-MIKES DIN OZUN
JUD. COVASNA, COD LMI 2015 CV-II-m-A-13244
Amplasament: Ozun, str. Gábor Áron, nr. 99, jud Covasna
Beneficiar: Mikes Varvara-Maria
Proiect finanțat de Institutul Național al Patrimoniului din Timbrul Monumentelor Istorice

Proiectul de restaurare a castelului Béldi-Mikes din Ozun își propune, adițional demersurilor de restaurare a clădirii istorice și punere în valoare a elementelor artistice valoroase, adaptarea clădirii castelului cerințelor actuale în ce privește buna practică în ospitalitate, astfel aducând monumentul în atenția publicului și a circuitului turistic.
Principiul director al acestui proiect este protejarea imperativă a monumentului, astfel încât structura istorică să rămână nealterată, totodată prin desfacerea intervențiilor parazitare să se restabilească anfilada spațiilor istorice valoroase de la etajul castelului. Instalațiile și dotările vor fi dispuse în coșurile de fum dezafectate sau în traseele deja existente ce nu prezintă un pericol structural.
Un principal dat al acestui ansamblu istoric este legat de faptul că își păstrează funcțiunea originală, după retrocedare aflându-se din nou în posesia familiei fondatoare la origini. Se păstrează funcțiunea originală: reședință istorică cu caracter deschis. Corpul sudic al castelului va deservi funcțiunea de locuire (pe ambele niveluri) a familiei fondatoare, iar spațiile reprezentative ale castelului se vor utiliza ca și casă muzeală de oaspeți prezentând autentic cadrul vieții nobiliare cu posibilitatea închirierii unor spații. Parterul și subsolul diversifică acest caracter deschis, oferind un palier funcțional pentru evenimente, sală de mese și cramă. Pornind de la faptul că amplasamentul inițial (curtea și grădina castelului) a fost mutilat și știrbit, astăzi acesta nu mai poate funcționa în forma gospodăriei nobiliare de odinioară. Domeniul a fost ciuntit și de moșiile agrare imense care îi aparțineau. Astfel clădirile gospodăriei anexe pierzând utilitatea lor agricolă cedează locul pentru funcțiunea de turism și organizare evenimente. Prezentul proiect propune refuncționalizarea grânarului și a corpului de legătură care constituia accesul către zona de gospodărie. Completarea funcțiunii de bază întărește caracterul deschis al ansamblului, prin găzduirea evenimentelor și cazarea turiștilor, sporind semnificativ înscrierea monumentului aflat la intersecția mai multor trasee naționale. Spațiul interior va fi accesibilizat și pentru persoanele cu dizabilități.

La realizarea proiectului au participat:
KISS Lóránd - Studiu parament, Imago Picta
TÓTH Boglárka - Studiu dendrocronologic, Anno Domini Dendrolab
SZTÁNCSUJ Sándor-József - Raport arheologic, Muzeul Național Secuiesc
SZAKÁCS Tamás - Raport restaurare stucaturi
CSÁKI Árpád - Studiu istoric
TĂSLĂVAN Marius Róbert - Studiu peisagistic, Absis Landscape Studio
STIBRÁNYI Máté - Raport georadar, Munifex
FOGARASI Botond - Ridicare topografică
IVÁCSON Endre - Studiu geotehnic, Geoda
MIHÁLY Ferenc - Studiu lemn pictat
FEHÉR János - Studiu istorico-arhitectural
dr. BUCȘA Lívia - Expertiză biologică
dr. ing. KIRIZSÁN Imola - Expertiză tehnică, Utilitas CCPDRPC
MOSSFERN - Proiectant general
FRAGMENTUM - Scanare 3D
PLANUS BBM - Proiectant arhitectură
UTILITAS CCPDRPC - Proiectant rezistență
QMECK WORKS - Proiectant instalații


____

Panziók Múzeumok, Kiállítások Lovaglás, Szánkózás, ...
Elérhetőség:
Tel.: 0040 746 776 831

E-mail:

www.facebook.com/curianobilitaris.ro


Kínálat


Kapcsolat

Cím:
527130 Ozun, 99., Jud Covasna

Elérhetőség:
Tel.: 0040 746 776 831

E-mail:

www.facebook.com/curianobilitaris.ro


Hasonló célpontok: Sepsiszék